Tag Archive F-gaz

F-Gaz a stałe urządzenia gaśnicze

Informujemy ,że jesteśmy certyfikowanym przedsiębiorcą jeśli chodzi  F-gaz:

Certyfikat zakresem obejmuje instalację oraz naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację systemów ochrony przeciwpożarowej 

numer certyfikatu FGAZ-P/28/0277/18   

Oferujemy serwis oraz montaż stałych urządzeń gaśniczych opartych o f-gazy oraz neutralne dla środowiska.

Stałe urządzenia gaśnicze to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie
akcji gaśniczej w chronionych strefach. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy,
takie jak dwutlenek węgla, mieszaniny gazów obojętnych (np. Inergen) i gazy chemiczne (np. FM 200).

Systemy gaszenia gazem są stosowane w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna przedmiotów i niezawodność urządzeń.
Do takich pomieszczeń zaliczamy m.in. pomieszczenia komputerowe, serwerownie, centrale telefoniczne, centra przetwarzania danych,
laboratoria, pomieszczenia podwyższonej czystości (tzw. clean rooms), archiwa, sale muzealne, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie,
stacje przekaźnikowe, magazyny cieczy łatwopalnych, magazyny taśm i innych nośników danych, hale produkcyjne i wiele innych miejsc, w których
występuje ryzyko powstania dużych strat lub przerwania nieustannie trwających procesów krytycznych.