Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

DSO – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze służą do rozgłaszania zrozumiałych, słownych komunikatów ostrzegawczych.

 DSODSO
Stanowią alternatywę dla systemów alarmujących syrenami. Współpracują one ściśle z systemami
sygnalizacji pożaru, gwarantując sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonego obszaru, a także zapewniając właściwy poziom informacji.
W dźwiękowych systemach ostrzegawczych klasyczny system sygnalizacji syrenami zastąpiony zostaje głośnikami,
przez które rozgłaszany jest zrozumiały komunikat.
Dźwiękowy system ostrzegawczy jest programowalny. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty słowne.
Dzięki integracji z systemami sygnalizacji pożaru komunikat może być dostosowany do konkretnego typu
zagrożenia, informując np. o drodze ewakuacji.