NASZE USŁUGI

Firma HT Systemy Zabezpieczeń s.c. oferuje kompleksową usługę montażową oraz serwisową systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym także przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę urządzeń.

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru jest jednym z ważniejszych systemów instalowanych w budynkach. Jego rolą jest przede wszystkim ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

Systemy oddymiania

Oddymianie grawitacyjne to, obok systemów nadciśnieniowych i wentylacji wyciągowo-nawiewnej, jeden z systemów wykorzystywany do odprowadzania dymu i ciepła powstałego podczas pożaru.

Systemy gaszenia gazem

Systemy gaszenia gazem są stosowane w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna przedmiotów i niezawodność urządzeń.

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze służą do rozgłaszania zrozumiałych, słownych komunikatów ostrzegawczych.

Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa to system pozwalający na rejestrowanie obrazu przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie.