Serwis Alkaster – Dolny Śląsk

Serwis Alkaster – Dolny Śląsk

Oferujemy usługi w zakresie montażu oraz serwisu systemów detekcji gazu Alkaster.

Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów,
a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.
Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne
urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. Często wybuchy inicjują iskry elektryczne.
 Automatyczne wyłączenie odpowiednich obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Równie skuteczne może być odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub włączenie wentylatorów w celu usunięcia niebezpiecznej atmosfery.
 Do usunięcia z obiektu gazów lżejszych od powietrza może wystarczyć automatyczne uchylenie klap oddymiających.

System działa w oparciu o centrale CS4X/8X ,która jest główną jednostką Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń Gazowych (ZSZG). Podstawowym jej zadaniem jest zbieranie informacji od detektorów gazu, zainstalowanych w pomieszczeniach w których mogą pojawić się gazy wybuchowe lub toksyczne i przesłanie obrobionych sygnałów do urządzeń wykonawczych takich jak sterowniki zaworowe, sterowniki uniwersalne, sygnalizatory optyczno-akustyczne, tablice informacyjne. Występuje w kilku wersjach, których typ zależy od ilości obsługiwanych detektorów, urządzeń wykonawczych oraz miejsca montażu. Aby podnieść bezpieczeństwo i niezawodność systemu każda centrala posiada wbudowany akumulator 1,2Ah/12V lub 7Ah/12V.

W zależności od potrzeb system może wykrywać następujące gazy:

 • LPG (gaz płynny) – DEP-08FW,
 • CH4 (metan) – DEM-08FW,
 • CO (tlenek węgla – czad) – DEC-08W,
 • CO2 (dwutlenek węgla) – DDW-08WKE,
 • H2 (wodór) – DEH-08W,
 • NH3 (amoniak) – DAM-08FW,
 • O2 (tlen) – DEO-08WKE,
 • Siarkowodór – DHS-08WKE,
 • Pentan – DEN-08W,
 • Freon – DFR-08W,
 • Ksylen – DEK-08W,
 • Chlor – DCL-08WKE,
 • Związki organiczne – DZO-08W,
 • Związki ropopochodne – DRP-08W,
 • C2H2 (acetylen) – DAC-08WKE,
 • Aceton – DAN-08W.

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów detekcji gazów jednego z bardziej znanych producentów w naszym kraju.

Wykonujemy przeglądy oraz konserwację systemów detekcji gazu.

Wykonujemy kalibrację detektorów gazu.

About the author

Hubert administrator