System Sygnalizacji Pożaru POLON 4200

System Sygnalizacji Pożaru POLON 4200

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.

Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp.

Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 – bez możliwości pracy w wariantach alarmowania interaktywnego – lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

ci.

About the author

Hubert administrator

Leave a Reply